Нашата ценова листа

  • 1. За асансьори в жилищни сгради:
    • Цена за 1 спирка за 1брой асансьор, произведен до 1992г. – 10лв. /без ДДС/ на етаж за асансьор - в зависимост от техническото състояние на уредбата, установено след оглед.
    • За асансьори, произведени след 1992г., с микропроцесорно управление - 10лв. /без ДДС/ на етаж за асансьор.
    • За асансьори, произведени след 2000г. - 10лв. /без ДДС/ на етаж за асансьор.
  • 2. За платформи и подемници – по споразумение /след оглед/
  • 3. Ремонти – след оглед и калкулация.
  • 4. Извършване на огледи: 30лв./час. При сключване на договор се приспадат от първата абонаментна         такса/.